Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ευκαιρία για Ερευνητές Ιστορικών Εφημερίδων

Untitled

Το έργο Europeana Cloud αναζητά ερευνητές με ενδιαφέρον σε καινοτόμους τρόπους εργασίας και έρευνας με υλικό τις ιστορικές εφημερίδες.

Μέσα από το έργο Europeana Newspapers, έχει συγκροτηθεί ένα σώμα από εφημερίδες από ψηφιακές συλλογές από περισσότερες από 20 Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Αυτό το σώμα περιλαμβάνει πάνω από 10 εκατομμύρια σελίδες από Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) σε πλήρη κείμενα και εικόνες, και αρχεία μεταδεδομένων που σχετίζονται με αρκετά εκατομμύρια ακόμη θέματα. Πολλά από τα δεδομένα είναι στο δημόσιο τομέα και διαθέσιμα για επανάχρηση.

Στο πλαίσιο του έργου Europeana Cloud, προγραμματιστές και ειδικοί στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή θα ήθελαν να συνεργαστούν με ερευνητές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών για να δημιουργήσουν υπηρεσίες και εργαλεία τα οποία θα εκμεταλλεύονται αυτά τα δεδομένα και θα συμβάλλουν στην απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν να διερευνηθούν πρακτικά χωρίς την τεχνολογία. Για παράδειγμα:

  • Ποιο είναι το τυπικό αίσθημα στην αρθρογραφία διαφόρων εφημερίδων σχετικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα;
  • Με ποιες τοποθεσίες συνδέονται ιστορικοί πρωταγωνιστές κατά την αθρογραφία τους και πως αυτό εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου;

Στο έργο αυτό έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίστοιχα εργαλεία για την κοινότητα μουσικολόγων και φιλοσόφων των αρχών της σύγχρονης εποχής. Αν εσύ ή η ερευνητική σου ομάδα ενδιαφέρεται να κάνει το ίδιο με τις ιστορικές εφημερίδες, παρακαλώ συμπληρώστε αυτή τη σύντομη φόρμα (10 γραμμές max).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-cloud/europeana-cloud-blog/wanted-historic-newspaper-researchers#sthash.AOZSkyRk.dpuf

 

Αναδημοσίευση http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-cloud/europeana-cloud-blog/wanted-historic-newspaper-researchers

Μετάφραση και προσαρμογή κειμένου στα ελληνικά: Ελίζα Παπάκη, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας

[Caption φωτογραφίας: Das Interessante Blatt, 18 Σεπτεμβρίου 1919. Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας. http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-cloud/europeana-cloud-blog/wanted-historic-newspaper-researchers#sthash.AOZSkyRk.dpuf ]

(Visited 14 times, 1 visits today)

Comments are closed.