GR | EN
DARIAH -    EU | GR | FR | DE | NL | SI

Νάσος Αργυρίου

argiriou

Σύντομο βιογραφικό

Είμαι απόφοιτος, κατά το έτος 2005, του τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης, Χανιά, ενώ υπερασπίστηκα επιτυχώς το διδακτορικό (PhD) μου τον Οκτώβριο του 2012 στο School of Earth & Environmental Sciences (SEES), University of Portsmouth, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την διάρκεια εκπλήρωσης του διδακτορικού μου εκτέλεσα ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Εργαστήριο Γεωπληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γεωεπιστήμης στο University of Portsmouth. Την τρέχουσα περίοδο είμαι ως ερευνητής postodoc στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ), Εργαστήριο Γεωφυσικής-Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ρέθυμνο.

Έχω ευρεία γνώση και εμπειρία σε διάφορες εφαρμογές software GIS και τηλεπισκόπησης τα τελευταία 10 συναπτά έτη ( ιδίως ArcGIS Desktop, ERDAS Imagine, ER Mapper, ENVI, PCI Geomatica, Quantum GIS, MapInfo και άλλα open-source GIS / RS software’s), σχετικά με δεδομένa επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, διαχείριση χωρικών δεδομένων, το χειρισμό των δεδομένων και την ανάλυση τους κλπ. Έχω επίσης εμπειρία ετών πάνω σε γεωφυσικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των γεωλογικών/μεταλλευτικών ερευνών και αρχαιολογικών εφαρμογών.

Ως επιστημονικός συνεργάτης στο University of Portsmouth εκτελούσα χρέη λέκτορα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα. Oι διδάκτικές μονάδες μου περιλαμβάναν προετοιμασία εργασιών GIS και τηλεπισκόπησης και επίδειξη μαθημάτων κατάρτισης σε εφαρμογές GIS και τηλεπισκόπησης πάνω σε ψηφιακή χαρτογράφηση, μεταλλευτικών ερευνών, ψηφιακής γεωεπιστήμης και γεωλογικών κινδύνων και μοντελοποίησης τεχνικών δεδομένων για τη διαχείριση καταστροφών. Επίσης κατά τα τελευταία έτη ήμουν προσκεκλημένος από το Royal Geographical Society (RGS), London, UK, στο να παρουσιάσω εφαρμογές GIS και τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας τα λογισμικά ArcGIS Desktop και Quantum GIS ως μέρος του ετήσιου σεμιναρίου “Geographical Information Sciences for expeditions and fieldwork (RGS-IBG GIS)”, London, UK.

Τίτλος Σεμιναρίου

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχουν συμβάλει σημαντικά στην λήψη αποφάσεων για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων κυρίως σε διάφορους τομείς της γεωεπιστήμης. H ραγδαία εξέλιξη του GIS βρίσκει πλέον εφαρμογές σε επι μέρους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Το εργαστήριο GIS διαχωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό σκέλος στοχεύει σε μια συνολική θεώρηση στο GIS, όπου θα δοθούν οι αναγκαίες  πληροφορίες για την κατάρτιση του συστήματος, τις εφαρμογές του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την αλληλοσύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός του θεωρητικού μέρους είναι η κατανόηση της χρησιμότητάς σε διάφορους τομείς της επιστήμης ως βοηθητικού εργαλείου για την επίλυση επιστημονικών ερωτημάτων. Θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της χρήσης του ArcGIS και άλλων ελεύθερων  GIS λογισμικών, όπου οι συμμετέχοντες θα κατατοπιστούν σχετικά και θα προετοιμαστούν για το πρακτικό μέρος που θα ακολουθήσει. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει περιήγηση και χρήση βασικών εφαρμογών στο ArcGIS λογισμικό με έμφαση στην εφαρμογή του από χρήστες σε επιμέρους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών. Σκοπός του πρακτικού μέρους είναι η κατανόηση της χρήσης εφαρμογών GIS και η προσαρμογή τους ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε επιστημονικού ενδιαφέροντος. Θα ακολουθήσουν πρακτικές ασκήσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν ελεύθερα λογισμικά GIS, όπως το QGIS, καθώς και το Google Earth για GIS  εφαρμογές.

Νικόλαος Παπαδάκης

papadakis

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Νικόλαος Κ. Παπαδάκης απέκτησε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών καθώς και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας ως επαγγελματίας Μηχανικός Λογισμικού. Έχει υπηρετήσει ως Τεχνικός διευθυντής,  Διαχειριστής Έργων και Αρχιτέκτονας πληροφορίας σε διάφορες εταιρείες και για μεγάλης κλίμακας ΙΤ έργα. Έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές ομάδες R&D και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκά ερευνητικά και εθνικά Έργα.Από το 2013 έως σήμερα είναι Επίκουρος καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως Λέκτορας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθηγητής στην Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως βοηθός καθηγητή. Είναι συν-ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Infili Ltd μια νεοσύστατη εταιρεία έρευνας και πληροφορικής με κεντρικούς άξονες δράσης τα social media analytics, την ανάλυση συναισθήματος από κείμενα και την εξόρυξη δεδομένων.Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια, ως διοργανωτής, αναπληρωτής εκδότης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου αλλά και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς: Web Mining, Ασφάλεια συστημάτων, Σημασιολογικός Ιστός, Εξαγωγή Πληροφορίας και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τίτλος Σεμιναρίου
Εισαγωγή στα πρότυπα και εργαλεία κωδικοποίησης κειμένου στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιστημών

Περίληψη

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να παράσχει μια συμπυκνωμένη και κατανοητή εισαγωγή στις τεχνικές κωδικοποίησης κειμένου στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι συμμετέχοντες σε πρώτη φάση θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης κειμένου και στη συνέχεια θα εντρυφήσουν στο πως αυτές συνδέονται με κεντρικά ζητήματα της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας. Πέραν των βασικών στοιχείων θεωρίας θα παρουσιαστούν και αναλυθούν και τα πρακτικά εργαλεία, ξεκινώντας από τα πρότυπα XML, ΤΕΙ, και XSLT αλλά και τις βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων, SQL, graph databases, NoSQL. Κάθε διάλεξη θα συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό μέρος της που θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν σε μικρές ομάδες με την κωδικοποίηση βασικών κειμένων, με τη χρήση προτύπων και εργαλείων που θα τους παρουσιαστούν και θα τους διανεμηθούν. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου παρά μόνο η στοιχειώδης εξοικείωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο.

Ανασκαφή κειμένων και ανάλυση τόπων

Πενθήμερο εισαγωγικό εργαστήριο στο πρότυπο ΤΕΙ και το σύστημα GIS

3 – 7 Νοεμβρίου 2014

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

(more…)

Οι ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ερωτηματολόγιο

15 Οκτωβρίου 2014

(more…)

Βιβλιογραφία Ελληνικών Έντυπων Λεξιλογίων και Θησαυρών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

dictionary_thesaurus1

Η παρούσα βιβλιογραφία συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες-ΔΥΑΣ, από την ερευνητική ομάδα DARIAH-GR της Ακαδημίας Αθηνών.
(more…)

Εργαλεία και Μητρώα

Η περιοχή αυτή φιλοξενεί ψηφιακά εργαλεία και μητρώα που αναπτύσσονται ή διατίθενται στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR. Τόσο τα εργαλεία όσο και τα μητρώα διατίθενται σε ανοικτή πρόσβαση κι απευθύνονται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και σε διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόµους, βιβλιοθηκονόµους, επιµελητές µουσείων κ.ά.). Η δημιουργία και η χρήση τους αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής σε ένα δυναµικό, ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και δεδοµένων.

Γενική συνάντηση VCC στη Ρώμη

Γενική συνάντηση VCC
17-19 Σεπτεμβρίου 2014
Ρώμη

(more…)