Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_07 | Humanities and Innovation @ Stanford

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο τουStanford

Το πανεπιστήμιο του Stanford πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά, υιοθετώντας μια καινοτόμο προσέγγιση που δεν περιορίζεται στον απλό συνδυασμό, αλλά επιδιώκει τη δημιουργική ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην επιστημονική έρευνα. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί το Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA) at Stanford , μια ανεξάρτητη σύμπραξη τριών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, η οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία των δύο κλάδων στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών απεικόνισης της πληροφορίας.

Το Stanford Literary Lab είναι μια πρωτοβουλία των Matthew Jockers καιFranco Moretti, γνωστών για την εισαγωγή ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο πυρήνας του αποτελείται από μια μικρή αλλά δυναμική ομάδα καθηγητών και φοιτητών, που από κοινού συμμετέχουν σε μεθοδολογικά πειράματα ποσοτικής ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων, παράγοντας εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από την πρωτότυπη θεματολογία και τα καινοτόμα συμπεράσματά τους.

Προσπαθώντας να ενσωματώσει το ερμηνευτικό πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών  στη διαδικασία προγραμματισμού, το  εργαστήριο Humanities + Design σχεδιάζει και αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές οπτικοποίησης της πληροφορίας, ενθαρρύνοντας τους κοινωνικούς επιστήμονες να εξοικειωθούν με τη λογική, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα, όπως το project Mapping the Republic of Letters, είναι εντυπωσιακά και αναδεικνύουν τις τεράστιες προοπτικές της διεπιστημονικής συνεργασίας

To Spatial History Project καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων -από τοΟλοκαύτωμα  έως το δουλεμπόριο στις ακτές της Βραζιλίας– με σημείο αναφοράς την “εγγραφή” της ιστορίας και των γεγονότων στο χώρο, εισάγοντας νέους τρόπους αξιοποίησης τεκμηρίων, αλλά -κυρίως- διάθεσής τους στην ανοιχτή πλατφόρμα του διαδικτύου.

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.