Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_14 | Visualised Humanities: from digitising data to visualisation as analytical tool

0hCCkP1shmrwo

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των DH είναι ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης μεταξύ της πολιτισμικής πληροφορίας και της ψηφιακής αναπαράστασής της, καθώς και η οργανική ενσωμάτωση μεθόδων & τεχνολογιών οπτικοποίησης στη διαδικασία επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων.

 1pozHx1shmrwo

Το ψηφιακό περιβάλλον, εκτός από τη δυνατότητα αποθήκευσης πολύ μεγάλου όγκου πρωτογενούς (και ετερογενούς) πληροφορίας, μας προσφέρει τη δυνατότητα πειραματισμού με εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας, οπτικοποίησης και αναπαράστασής της.. Ακολουθώντας τις προτροπές του Rudolf Arnheim, που ήδη από το 1969 υποστήριζε πως η οπτικοποίηση συνδυάζεται με μια ιδιαίτερη μορφή σκέψης, διάφορες ερευνητικές πρωτοβουλίες πειραματίζονται και εξερευνούν τα ίδια τα όρια της γνώσης -όπως αυτά επανορίζονται στα πλαίσια του ψηφιακού περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά εργαλεία και διαρκώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες οπτικοποίησης, ποσοτικού υπολογισμού και επικοινωνίας δεδομένων, όπως οι Gephi, NodeXL, ManyEyes, Google Fusion Tables, με πεδία εφαρμογής που καλύπτουν το σύνολο των ανθρωπιστικών επιστημών.

1shmrwo

Στο πλαίσιο του ερευνητικού κλάδου των Cultural Analytics, ο οποίος ερευνά τις δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης μαζικών data sets οπτικού υλικού, αναπτύσσονται νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και εφαρμογές οπτικοποίησης μεγάλου όγκου πληροφορίας, με στόχο τη δημιουργία λειτουργικών, προσιτών και εμπεριστατωμένων σχημάτων απεικόνισης, τα οποία βοηθούν να απεικονιστεί επαρκώς τόσο η ταχύτητα όσο και το μέγεθος των εξελισσόμενων πολιτισμικών διεργασιών. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου, ξεχωρίζει ο Lev Manovich, επικεφαλής του Software Studies Initiative -ενός τεχνοπολιτισμικού εργαστηρίου που μέσα από διάφορα projects διευρύνει τους στόχους, τον γνωσιακό ορίζοντα και τη θεματολογία των DH.

 qvg8F1shmrwo

Αναζητώντας νέους τρόπους επεξεργασίας, ερμηνείας και απεικόνισης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ηλεκτρονικών και μη κειμένων, οι Οι Stéfan Sinclair και Geoffrey Rockwell δημιούργησαν το project Hermeneuti.ca, που ερευνά και πειραματίζεται διαρκώς με τους τρόπους που διαβάζουμε τα κείμενα. Μέσα από πρακτικά εργαλεία ανάλυσης, πάντα ελεύθερα προσβάσιμα από τους χρήστες, το Hermeneuti.ca έχει ήδη πραγματοποιήσει και διαθέτει στο κοινό αρκετές μελέτες  με πρωτότυπη θεματολογία και πρωτοποριακή παρουσίαση.

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 23 times, 1 visits today)

Comments are closed.