Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_17 | Online academic publishing

gjja2PDK1shmrwo

Η έκδοση ενός άρθρου σε ένα περιοδικό ή ενός βιβλίου είναι το αποτέλεσμα χρόνιων μελετών ενός ερευνητή. Η δυναμική της ανταπόκρισης που θα έχει στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα εξαρτάται, εκτός από το περιεχόμενο του κειμένου, και από τον τρόπο διάχυσής του. Επιπλέον, η πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην ερευνητική παραγωγική διαδικασία. Στο διαδίκτυο απαντώνται portals με εργαλεία που βοηθούν το μελετητή να κάνει γνωστό το έργο του σε περισσότερο κόσμο και αντίστοιχα να πληροφορηθεί για τη δουλειά άλλων.

hi7QJ1shmrwo

H ITHAKA είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να διαφυλάξουν τα επιστημονικά τους έργα και να εξελίξουν την έρευνά και τη διδασκαλία με βιώσιμες μεθόδους. H οργάνωση παρέχει τρεις καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας: το JSTOR, τοPortico, και το Ithaka S+R, μια υπηρεσία παροχής τεχνογνωσίας που βοηθά φορείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, διαμορφώνονταςολοκληρωμένες στρατηγικές ανάπτυξης και διάθεσης υλικού.
9PBMP1shmrwo

Η δημοφιλής πλατφόρμα του Jstor προφέρει ένα συνεχώς επεκτεινόμενο αρχείο επιστημονικών περιοδικών σε ψηφιακή μορφή με πολλαπλά οφέλη για μεμονωμένους ερευνητές αλλά και βιβλιοθήκες. Χωρίς όρους και δεσμεύσεις προς τους δημιουργούς των επιστημονικών κειμένων, το Jstor είναι μία ψηφιακή πύλη όπου έχουν θέση τα έργα όσων επιθυμούν να είναι δυνατή η εύρεση αυτών από την πλειονότητα των επιστημόνων. Με τον αριθμό των περιοδικών που έχουν ψηφιοποιηθεί να έχει ξεπεράσει τις 2.000 η πλατφόρμα αποτελεί ένα εξαιρετικό ερευνητικό εργαλείο.

Dd1shmrwo

Εξίσου δημοφιλές με το ITHAKA, το Project MUSE είναι από τους κορυφαίους παρόχους περιεχομένου για τα γνωστικά αντικείμενα των digital humanities, αλλά και των κοινωνικών επιστημών. Περιλαμβάνει συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών αναγκών και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες και εκδότες από όλο τον κόσμο. Βιβλία και περιοδικά, από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές εκδόσεις και επιστημονικές εταιρείες, είναι ενταγμένα στο MUSE και προσφέρονται προς αναζήτηση και ανακάλυψή τους από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Καλές ψηφιακές αναζητήσεις,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 12 times, 1 visits today)

Comments are closed.