Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Archive

Monthly Archives: Απρίλιος 2014

cabOkTM1shmrwo

Με αυτά τα λόγια ο Laurent Romary, διευθυντής του DARIAH EU και ένας εκ των ομιλητών της εναρκτήριας εκδήλωσης του DARIAH-GR, σχολίασε στο Twitter τα όσα έλαβαν χώρα κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο L. Romary αναφέρθηκε στην ανάπτυξη, τις λειτουργίες και τους στόχους της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής υποδομής στο έργο. Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν, η Ελένη Κατσιαδάκη, συντονίστρια του προγράμματος DARIAH στην Ελλάδα, και ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, έκαναν μια αναδρομή στις διαδικασίες ένταξης της Ελλάδας στο DARIAH, παρουσίασαν τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα, καθώς και τις παραμέτρους συμμετοχής του δικτύου ΔΥΑΣ στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

9coemgaA1shmrwo

Ενόψει της εναρκτήριας εκδήλωσης του προγράμματος DARIAH-GR στις 7 και 8 Απριλίου, στο σημερινό DH t®ip θα γνωρίσουμε τους κύριους ομιλητές και τα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν.

Η  ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή DARIAH-EU,  της οποίας  η Ελλάδα έγινε πρόσφατα το ενδέκατο ιδρυτικό μέλος,  εκπροσωπείται στην εναρκτήρια εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών από τον Διευθυντή του DARIAH-EU Laurent Romary και τη Γενική Γραμματέα του Sally Chambers. Το DARIAH-EU αποτελεί ένα δίκτυο ανθρώπων, πληροφορίας και εργαλείων και μεθοδολογιών που στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας που αφορούν στην έρευνα, στον πειραματισμό και στην ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα