Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Archive

Monthly Archives: Οκτώβριος 2014

Ο Μάριος Φοινίκεττος αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του ΕΠΙΣΕΥ από το 2006. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση την Πληροφορική. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του το 2004, ως συνέχεια της διπλωματικής του εργασίας ασχολήθηκε με τη συλλογή και μετασχηματισμό δεδομένων σε Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses). Με την ένταξη του στην ομάδα του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, ασχολήθηκε με την εξαγωγή και κωδικοποίηση οπτικής πληροφορίας από εικόνες, με την αναζήτηση όμοιων φωτογραφιών με βάση τα οπτικά χαρακτηριστικά τους και με τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων με μεταδεδομένα από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου. Στα πλαίσια της εργασίας του αυτής, έχει εμπλακεί με διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (όπως τα aceMedia και WeKnowIt), ενώ υλοποιήσεις της δουλειάς του έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο του Europeana.

«Η συμμετοχή μου στο DARIAH-Greece είναι η λογική εξέλιξη της συμμετοχής μου στο δικτυο του Europeana. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι απαραίτητη, και η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει στην υλοποίησή και υιοθέτησή της από τους Έλληνες ερευνητές (κι όχι μόνο).»

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη φωτογραφία και τα computer games.

4dd40ead-179a-49e9-be7a-a6517637c36f

Στην εποχή των ψηφιακών βιβλίων και των apps τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι εθνικές βιβλιοθήκες; Με ποιους τρόπους ο πλούτος που κρύβεται στα επιβλητικά -συνήθως- αυτά κτίρια των εθνικών βιβλιοθηκών επικοινωνεί σήμερα με το ψηφιακά προσανατολισμένο κοινό; Βλέποντας ορισμένα παραδείγματα της ψηφιακής ζωής των εθνικών βιβλιοθηκών, περιμένουμε με ενθουσιώδη αγωνία την Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος να μας εντυπωσιάσει και να μας κατακτήσει.

Διαβάστε περισσότερα

e4ee36e2-d361-4400-a57c-dcce2b5c61bd

Το 2006 στο περιοδικό τεχνολογίας  Wired ένας περίεργος όρος έκανε την πρώτη του εμφάνιση: “Crowdsourcing”.  Ο υβριδικός αυτός όρος (crowd=πλήθος και outsourcing=εξωτερική ανάθεση εργασιών)  που στα ελληνικά μεταφράζεται ως “πληθοπορισμός”, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη διαδικτυακή πρακτική κατά την οποία προτείνεται -συνήθως από έναν φορέα- σε μία ομάδα ατόμων με ετερόκλητες γνώσεις να αναλάβει εθελοντικά μια εργασία, η οποία μπορεί να ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και στο βαθμό προσφοράς των συμμετεχόντων σε προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση ή εμπειρία.Παράλληλα με την τελειοποίηση των τεχνικών ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και πρόσβασης σε ψηφιακά τεκμήρια και την ταχύτατη εξοικείωση του κοινού με τις ψηφιακές τεχνολογίες, ο πληθοπορισμός εξελίχθηκε από τάση σε κανόνα, καθώς προάγει την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας του κοινού και ένα νέο συνεργατικό ήθος που αποσκοπεί όχι τόσο στη μείωση του κόστους, όσο στη δημοκρατικοποίηση της γνώσης.

Διαβάστε περισσότερα