Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Διεκδικήστε Υποτροφίες για συμμετοχή στα Θερινά Σχολεία Ψηφιακών Αρχαιολογικών Πρακτικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARIADNE

Untitled1

Αυτό το καλοκαίρι 20 περίπου ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε Θερινά Σχολεία και επιμέρους εκπαιδευτικές συναντήσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που διοργανώνονται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARIADNE. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε ερευνητές με σχετικό επιστημονικό ενδιαφέρον και δυνατότητα να επωφεληθούν από εκπαίδευση σε αρχαιολογική διαχείριση ερευνητικών δεδομένων.Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ερευνητών τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα Θερινά Σχολεία που οργανώνονται από το Consiglio Nazionale Delle Ricerche και τοΕρευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Αθήνα) και στις επιμέρους εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το PIN και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ξάνθη). Η προσωπική έρευνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι και στους δύο τύπους συναντήσεων και συμβάλλει στην ανάπτυξη μελετών περίπτωσης (case studies) ή ερευνητικών έργων που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες υπό την επίβλεψη ειδικών.

Το Ε.Κ. «Αθηνά», ως ένας από τους διοργανωτές εκπαιδευτικών συναντήσεων για το καλοκαίρι του 2015, οργανώνει στις 28 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα Θερινό Σχολείο με θέμα “Emerging digital practices in archaeological research”. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ερευνητές και επαγγελματίες να συμμετέχουν σε πρωτοποριακές και αναδυόμενες ψηφιακές πρακτικές αρχαιολογικής έρευνας, οι οποίες κυμαίνονται από νέες μεθόδους για καταγραφή, οργάνωση και επιμέλεια πληροφορίας επιτόπιας έρευνας σε νέες προσεγγίσεις για αρχαιολογική ερμηνεία και διάχυση πληροφορίας, όπως αυτά υποστηρίζονται από ψηφιακές υποδομές. Η δραστηριότητα αυτή θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια δομημένη μορφή για να μοιραστούν, να συζητήσουν και να επεξεργαστούν πρωτοποριακές ερευνητικές πρακτικές και μεθόδους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοιχτές από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 22 Μαρτίου 2015. Τα Θερινά Σχολεία του έργου ARIADNE είναι ανοικτά σε όλους τους ερευνητές έναντι διδάκτρων 500 ευρώ ενώ θα δοθούν χορηγίες, σε ανταγωνιστική βάση, που αναμένεται να καλύψουν τόσο έξοδα ταξιδίου και διαμονής όσο και μέρος των διδάκτρων.

Read more, get involved!

Ελίζα Παπάκη, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας

Comments are closed.