Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μουσείο της Μοσούλης: Ας βοηθήσουμε και εμείς στην αποκατάστασή του

2

Εικόνες καταστροφής από το μουσείο της Μοσούλης έκαναν πρόσφατα το γύρο του κόσμου. Αριστουργήματα ανεκτίμητης αξίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς καταστράφηκαν, κάνοντας όσους έβλεπαν τις εικόνες να αισθάνονται ανήμποροι μπροστά στο ανεπανόρθωτο του συμβάντος. Ωστόσο υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να θεραπεύσουμε σε ένα βαθμό αυτήν την καταστροφή. Με τη χρήση αυτοματοποιημένης φωτομετρίας από διαφορετικές φωτογραφίες των αντικειμένων αυτών μπορούμε, εικονικά τουλάχιστον, να τα αποκαταστήσουμε και να τα διατηρήσουμε ώσπου να ανοίξει ξανά το μουσείο. Τα μοντέλα των κινητών αντικειμένων που θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν μάλιστα να χρησιμεύσουν για τον εντοπισμό μερών που λεηλατήθηκαν και πωλήθηκαν από το ISIS.

3

Η πρόταση για την ψηφιακή ανασυγκρότηση του μουσείου της Μοσούλης έρχεται από εθελοντές του Initial Trianing Network for Digital Cultural Heritage (www.itn-dch.eu) οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση φωτογραφιών, ψηφιακών ή σαρωμένων, στον ιστότοπο “Project Mosul”. Ήδη η πρωτοβουλία τους έχει φέρει καρπούς και δεκάδες φωτογραφίες από χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται και στη συνέχεια καταλογογραφούνται. Όμως ακόμη κι αν δεν διαθέτουμε φωτογραφίες μπορούμε να βοηθήσουμε στην επεξεργασία των εικόνων και στο σχεδιασμό του ιστοτόπου και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουμε στη σημαντική αυτή προσπάθεια. Στόχος των διοργανωτών είναι να ευαισθητοποιήσουν όλους εκείνους που ασχολούνται με τη Μοσούλη, το Ιράκ και τη Μεσοποταμία ώστε να διασωθεί η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://projectmosul.itn-dch.net

Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. Αθηνά.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.