Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Συνάντηση DARIAH-EU (VCC1) στην Αθήνα

12-3-1

Υποδεχθήκαμε την άνοιξη με την πρώτη επίσημη συνάντηση εργασίας για το Πακέτο Εργασίας VCC1 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου DARIAH-EU. Στις 5 Μαρτίου λοιπόν μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου DARIAH και της Ελληνικής κοινότητας συναντήθηκαν με πρωτοβουλία της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός νέου working group σχετικά με την ανάπτυξη ενός μητρώου που θα συνδυάζει ήδη υπάρχοντα εθνικά μητρώα και θα παρέχει υπηρεσίες ενός «υπέρ» – μητρώου.

Η συνάντηση ήταν ολοήμερη. Αρχικά, έγιναν παρουσιάσεις-συζητήσεις γύρω από ήδη υπάρχοντα διεθνή μητρώα που έχουν δημιουργηθεί από φορείς του δικτύου δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο των μητρώων καθώς επίσης και στις τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό ήταν το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το πώς μέρη αυτών μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να συμβάλουν στην δημιουργία ενός νέου κεντρικού μητρώου, ποιοι θα είναι οι χρήστες του νέου «υπέρ» – μητρώου καθώς επίσης και ποια θα είναι η συμβολή του στην ευρύτερη κοινότητα.

12-3-2

Στην ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του DARIAH – DE οι Tibor Kalman (Göttingen Society for Scientific Data Processing (GWDG)) και ο Christoph Plutte (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)), από το DARIAH – AT ο Matej Durco (Austrian Centre for Digital Humanities of the Austrian Academy of Sciences (ACDH-ΟΕΑW)) και η Gerlinde Schneider (Austrian Centre for Digital Humanities – University of Graz(ACDH), από το DARIAH – NL ο Maarten Hoogerwerf (Data Archiving and Networked Services (DANS)), από το DARIAH-PL ο Marcin Werla (Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC)), από το DARIAH – CY η Eirini Theofanous (Cyprus University of Technology (CUT)), από το DARIAH-LU μέσω skype συμμετείχε ο Lars Wieneke (Centre Virtuel de la Connaissance de l’Europe (CVCE)) και από το DARIAH – GR οι Δημήτρης Γαβρίλης, Σταύρος Αγγελής, Ελένη Αφιοντζή και Δήμητρα – Νεφέλη Μακρή (ΜΟΨΕ, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»).

Αφιοντζή Ελένη, Δήμητρα-Νεφέλη Μακρή, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.