Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Το LoCloud Hackathon στο Google Cultural Institute στο Παρίσι

1

Στις 11 Φεβρουαρίου 2015 διοργανώθηκε στο Παρίσι, στο Google Cultural Institute, το LoCloud hackathon, στο πλαίσιο του συνεδρίου Europeana Tech 2015. Σκοπός του hackathon ήταν να προσκαλέσει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LoCloud σε συνδυασμό με δεδομένα της Europeana και να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

To hackathon διήρκησε σχεδόν ολόκληρη την μέρα και φιλοξενήθηκε στο εργαστήριο με την εντυπωσιακή οθόνη με τεχνολογία gigapixel η οποία χρησιμοποιείται στα πλαίσια του Google Art Project. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες εισαγωγικές παρουσιάσεις, τόσο γενικά για το έργο όσο και για τις προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) των υπηρεσιών του LoCloud και του συσσωρευτή MORe, που αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου. Το κύριο μέρος της εκδήλωσης ήταν η υλοποίηση των εφαρμογών από τους συμμετέχοντες η οποία διήρκησε περίπου έξι ώρες. Λόγω περιορισμένου χρόνου, τους ζητήθηκε να επικεντρωθούν στην ιδέα που είχαν και όχι στην πληρότητα της υλοποίησης και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο της ιδέας τους ως απόδειξη ότι η ιδέα τους είναι εφικτή και πραγματοποιήσιμη.

2Προέκυψαν έτσι πέντε ιδέες που παρουσιάστηκαν στην επιτροπή που θα αποφάσιζε τον νικητή. Συνοπτικά, παρουσιάστηκε μία επέκταση του συσσωρευτή MORe, η οποία προτείνει εσνωμάτωση συνεργατικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, βάσει των οποίων εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο οι εργασίες που πραγματοποίησε στα μέλη της υπόλοιπης ομάδας του, ένα εργαλείο για προώθηση πολιτιστικών αντικειμένων σε κοινωνικά δίκτυα, μία υπηρεσία εμπλουτισμού που προσθέτει γεοχωρική πληροφορία σε μεταδεδομένα, βασισμένη σε μία πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowd sourcing) και μία εφαρμογή, η οποία προτείνει στον χρήστη προσωποποιημένες ξεναγήσεις μέσω μίας φιλικής διεπαφής που εμφανίζει στον χρήστη επιλογές από πολιτιστικά αντικείμενα που φιλοξενούνται στην επιλογή του LoCloud.

Η εφαρμογή που νίκησε στον διαγωνισμό ανήκει στον Ευάγγελο Μπάνο ο οποίος παρουσίασε μια υπηρεσία επικύρωσης μεταδεδομένων που επικεντρώνεται στην επικύρωση των τιμών των επί μέρους στοιχείων κάθε σχήματος μεταδεδομένων με τρόπο που κάνει εύκολα επεκτάσιμους από τον χρήστη τους κανόνες επικύρωσης.

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μία μικρή ξενάγηση στον χώρο του εργαστηρίου όπου φιλοξενήθηκε το hackathon ενώ μοιράστηκε ως αναμνηστικό σε όλους όσους βρέθηκαν εκεί, το Google Cardboard, το πιο γνωστό επίτευγμα του Google Cultural Institute, (https://www.google.com/get/cardboard/), που είναι μία πολύ προσιτή λύση για εμπειρία εικονικής πραγματικότητας.

Κωνσταντίνος Κραββαρίτης, Βαγγέλης Νομικός, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας

(Visited 16 times, 1 visits today)

Comments are closed.