Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μάριος Φοινίκεττος

Ο Μάριος Φοινίκεττος αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του ΕΠΙΣΕΥ από το 2006. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση την Πληροφορική. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του το 2004, ως συνέχεια της διπλωματικής του εργασίας ασχολήθηκε με τη συλλογή και μετασχηματισμό δεδομένων σε Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses). Με την ένταξη του στην ομάδα του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, ασχολήθηκε με την εξαγωγή και κωδικοποίηση οπτικής πληροφορίας από εικόνες, με την αναζήτηση όμοιων φωτογραφιών με βάση τα οπτικά χαρακτηριστικά τους και με τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων με μεταδεδομένα από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου. Στα πλαίσια της εργασίας του αυτής, έχει εμπλακεί με διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (όπως τα aceMedia και WeKnowIt), ενώ υλοποιήσεις της δουλειάς του έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο του Europeana.

«Η συμμετοχή μου στο DARIAH-Greece είναι η λογική εξέλιξη της συμμετοχής μου στο δικτυο του Europeana. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι απαραίτητη, και η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει στην υλοποίησή και υιοθέτησή της από τους Έλληνες ερευνητές (κι όχι μόνο).»

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη φωτογραφία και τα computer games.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Comments are closed.