Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Νέες τεχνολογίες και πιτσιρίκια στο Samsung Digital Discovery Centre

Ο Richard Woff, διευθυντής του τμήματος Schools and Young Audiences του Βρετανικού Μουσείου ανακοίνωσε το Νοέμβριο την επαναλειτουργία του Samsung Digital Discovery Centre (SDDC)[1], το οποίο ήταν κλειστό  προκειμένου για την εγκατάσταση σε αυτό νέων, ψηφιακών τεχνολογιών με απώτερο στόχο την «απελευθέρωση» της εκπαιδευτικής δύναμής τους στα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.

Στους ηλεκτρονικούς πίνακες αφής του SDDC, προστέθηκαν είκοσι τέσσερις ασύρματες, ψηφιακές συσκευές νέας τεχνολογίας και περισσότερες από τριάντα συσκευές αφής tablet προσαρμόζοντας παράλληλα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μουσείου στις νέες τεχνολογίες.

 Η διαδραστική οθόνη αφής των tablets ελκύει τους μαθητές περισσότερο σε σχέση με μια έντυπη πηγή πληροφόρησης καθώς η πρώτη συχνά εμπλουτίζεται με ήχο, εικόνα και συνδέσμους που παρέχουν ευρεία πρόσβαση στην πληροφορία . Η χρήση των tablets, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για το μουσείο καθώς «αιχμαλωτίζει τα ευρήματα» των μαθητών στην ίδια συσκευή. Οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα σχέδια, οι φωνές που καταγράφονται στα tablets αποθηκεύονται μέσω διαδικτύου στο cloud storage[2], κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη τη διαδικασία απευθείας αποστολής δεδομένων από το μουσείο στο σχολείο για περαιτέρω μελέτη. Τα tablets ξεναγούν εικονικά τους μαθητές στο μουσείο, τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και καταγράφουν τις εμπειρίες τους.

Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί είναι το θέμα μιας εκ των δραστηριοτήτων του μουσείου και στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των ναών στην αρχαία Ελλάδα και τη λειτουργική χρήση τους επισημαίνοντας ταυτόχρονα την πολύπλευρη φύση του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Στο παρελθόν τα παιδιά  χρησιμοποιούσαν  φορητούς υπολογιστές για την κατασκευή ενός εικονικού ναού μέσω του συνδέσμου «Αρχαία Ελλάδα» της ιστοσελίδας του μουσείου. Η πρόκληση στη δραστηριότητα αυτή ήταν ο προκαθορισμένος, πάγιος προϋπολογισμός (fixed budget) που αποτελούσε τον κυριότερο παράγοντα επιλογής των υλικών κατασκευής και διακόσμησης του ναού. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε περισσότερο με τα tablets. Οι μαθητές έχοντας ήδη αντιληφθεί τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των ναών εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, χρησιμοποιούν τα μαθηματικά σε πρακτικό επίπεδο και μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά καθώς οι συγκεκριμένες συσκευές προάγουν τη μεταξύ τους συνεργασία και χάριν στο μέγεθος της οθόνης τους εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων. Επίσης, σαρώνοντας τους QR κωδικούς (Quick Response Code) με τις συσκευές tablet, οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την πόλη-κράτος στην οποία «έχτισαν» το ναό. Διεξάγεται ψηφοφορία για τη μορφή του ναού που θα κατασκευάσουν, οι απαντήσεις εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό πίνακα με τον οποίο όλα τα tablets είναι συνδεδεμένα και κατόπιν ανακοινώνεται η τελική απόφαση. Ο επικεφαλής της δραστηριότητας εύκολα μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς ναούς αναδεικνύοντας την ποικιλία των απαντήσεων που δόθηκαν.

Μελλοντικός στόχος του μουσείου είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης συσκευών tablet. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαδραστικών, ψηφιακών επισκέψεων παιδιών με ειδικές ανάγκες στις αίθουσες του μουσείου με τη βοήθεια των tablets ενώ από το 2015 προγραμματίζονται νέες δραστηριότητες.

Mυρτώ Μπαρδάνη, ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, DARIAH-ATTIKH


[1] Ανάδοχος του Samsung Digital Discovery Centre είναι η Samsung.

[2]Δικτυακό μοντέλο, όπου τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, αποθηκεύονται σε ψηφιοποιημένες «δεξαμενές».

(Visited 21 times, 1 visits today)

Comments are closed.