Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_03 | The Open Knowledge Foundation

Το Open Knowledge Foundation είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2004 και αποσκοπεί στηδημιουργία κοινοτήτων, εργαλείων και εφαρμογών που προωθούν κι ενισχύουν την συμμετοχική, ανοικτή γνώση, εντός και εκτός διαδικτύου. Η διάχυση της ανοιχτής κι ελεύθερης πληροφορίας, η εξοικείωση με πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση κι επεξεργασία της πληροφορίας (School of Data), η έρευνα, παραγωγή και ενίσχυση της χρήσης εργαλείων και εφαρμογών ανοικτού λογισμικού (συ)στήνουν και, ταυτόχρονα, ενώνουν την κοινότητα. Τα μέλη της ανοιχτής αυτής κοινότητας οργανώνονται γύρω από ομάδες εργασίας, θεματικές (working groups, όπως το OpenGlam, OpenEducation, OpenBibliographyOpenArchaeology, Personal Data and Privacy)  ή τοπικές, καθώς και συνεργατικά έργα, προωθώντας έμπρακτα μοντέλα αποκεντρωμένης, συνεργατικής και ελεύθερης από πνευματικά δικαιώματα εργασίας που αποσκοπούν στην διάδοση και τον επιμερισμό των δεδομένων και της γνώσης.

Έχοντας στο νου μας την αρχή του Open Definition,  θα δούμε κάποια ενδεικτικά projects και εργαλεία που έχουν δημιουργήσει μέλη του δικτύου του Open Knowledge Foundation:

Η πρωτοβουλία openGlam αποσκοπεί στη εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσείων, γκαλερί, βιβλιοθηκών, αρχείων). Μέσα από έρευνες σχετικά με τη διαχείριση, δημοσίευση κι επιμέλεια της ψηφιακής πληροφορίας, διαμορφώνονται στρατηγικές, εργαλεία και καλές πρακτικές, ενώ προωθείται το ήθος της ανοιχτής και συμμετοχικής γνώσης.

Ανάμεσα στα εργαλεία ανοικτού κώδικα που έχει αναπτύξει το Open Knowledge Foundation, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

Το timeMapper, που επιτρέπει την δημιουργία δυναμικών web χρονολογίων, αντλώντας τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρίσει σε ένα google spreadsheet αρχείο και το pundit, ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει σημασιολογική σήμανση πάνω σε web pages.

Το Annotator, μια εφαρμογή μετατροπής της οθόνης σε “ηλεκτρονικό χαρτί”: ο χρήστης μπορεί να επιλέξει-σχολιάσει-επεξεργαστεί το περιεχόμενο ιστοσελίδων, αποκαθιστώντας και επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη σχέση μας με το “κλειστό κι απρόσιτο” ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.