Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_04 | centerNet: International Network of DH Centers

Το CenterNet είναι ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας κέντρων και πρωτοβουλιών από τον χώρο των Digital Humanities από ολόκληρο τον κόσμο. Το CenterNet λειτουργεί ως ένας εικονικός διεθνής κόμβος που, μέσα από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, συσπειρώνει την κοινότητα των συμμετεχόντων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη δυναμική των Digital Humanities.

DHCommons
Πρόκειται για μια πλατφόρμα -υπηρεσία που συνδέει νέα-υπό ανάπτυξη digital humanities projects για τα οποία  αναζητούνται ειδικευμένοι συνεργάτες με τους κατάλληλους ερευνητές ή επαγγελματίες του χώρου που προσφέρουν τέτοιου είδους εξειδίκευση και επιθυμούν να συνεργαστούν.
Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί ένα νέο ήθος ελεύθερης, συχνά αναπάντεχης, συνεργατικής σχέσης που διευρύνει την κοινότητα των συμμετεχόντων στα διάφορα projects και ενθαρρύνει την διεπιστημονική αλλά και την δια-ιδρυματική συνεργασία.

Day(s) of DH
Ο ετήσιος θεσμός της  “Hμέρας των DH” συνιστά ουσιαστικά μια αφορμή για να δημιουργηθεί σε μια ψηφιακή πλατφόρμα  ένα ετερόκλητο κολλάζ που απαρτίζεται από τις διαφορετικές απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερώτημα “Τι κάνουν καθημερινά όσοι ασχολούνται με τα digital humanities;” .
Οι συμμετέχοντες καταγράφουν την καθημερινότητά τους χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία και μέσα, ορίζοντας με τον τρόπο αυτό και το περιεχόμενο του όρου digital humanities : η πλατφόρμα ουσιαστικά συνιστά ένα φόρουμ βιωματικής προσέγγισης των DH.

Resources for Starting and Sustainin
Οδηγοί καλής πρακτικής, θεσμικές στρατηγικές, πληροφοριακό υλικό, υποστήριξη και συμβουλές σε οργανισμούς/φορείς που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν κέντρα DH, ενισχύοντας έτσι έμπρακτα την εδραίωση του κλάδου σε χώρες όπου αυτός δεν είναι αναπτυγμένος.

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments are closed.