Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_08 | DH Community

Η θεσμική καθιέρωση και οργάνωση της κοινότητας και του κλάδου των Digital Humanities

Kαθώς ο κλάδος των Digital Humanities εδραιώνεται και επεκτείνεται στον επιστημονικό χώρο, η ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών τμημάτων αλλά και ατόμων γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Προκειμένου να συμβαδίζουν με τις νέες προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, οργανισμοί από όλο τον κόσμο ίδρυσαν το Alliance of Digital Humanities Organizations, έναν πολυσυλλεκτικό φορέα που λειτουργεί ως εμπνευστής ή/και διοργανωτής δράσεων -μεταξύ των οποίων αξίζει να αναφέρουμε το ετήσιο συνέδριο και έναν αριθμό ειδικών βραβείων– ως φόρουμ επικοινωνίας, πόλος συσπείρωσης πρωτοβουλιών, αλλά και ταυτόχρονα ως εφαλτήριο διάδοσης νέων τάσεων, προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνολογιών.

Ανάμεσα στις πολλές πρωτοβουλίες που υποστηρίζει η Ένωση, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες:

H πλατφόρμα Digital Humanities Questions & Answers, προϊόν της συνεργασίας της Association for Computers and the Humanities (ACH) και του Chronicle of Higher Education, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα (νέα ή παλαιά) μέλη της κοινότητας να θέσουν ερωτήματα και να αναζητήσουν απαντήσεις πάνω σε ένα ευρύ πλαίσιο θεωρητικών ή τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στον κλάδο των Digital Humanities.

H ανοιχτής πρόσβασης (open access) ηλεκτρονική περιοδική έκδοση Digital Humanities Quarterly (DHQ) προσφέρει ένα βήμα κοινοποίησης υλικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των DH -αλλά ταυτόχρονα και πειραματισμού με νέες μορφές προβολής, επεξεργασίας και αξιοποίησης της παρεχόμενης πληροφορίας. Συνιστά ένα δυναμικό φόρουμ διαλόγου που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αναγνωστών στην αξιολόγηση των δημοσιεύσεων.

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως η Ένωση εποπτεύει έναν αριθμό ειδικών επιτροπών αλλά και ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Groups-SIGs), όπου ενθαρρύνεται να συμμετέχουν άτομα με κοινό επαγγελματικό ή επιστημονικό προσανατολισμό, δεξιότητες και ενδιαφέροντα, προκειμένου να παρακολουθούν αλλά και να συνδιαμορφώνουν εξελίξεις και δραστηριότητες.

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 7 times, 1 visits today)

Comments are closed.