Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_11 | DH Laboratories: from theory to practice

9daod1UG1shmrwo

Έχοντας ήδη παρουσιάσει κάποιες  ψηφιακές  εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, αλλά και τις βασικές αρχές της ελεύθερης διάθεσης υλικού, σήμερα θα γνωρίσουμε εξειδικευμένα εργαστήρια που πειραματίζονται στην πράξη πάνω σε μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία προκειμένου να επεξεργαστούν και να αποδώσουν παραστατικά τις πληροφορίες και τη γνώση που προέρχεται από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

 UQNH1shmrwo

Το Digital Humanities Laboratory του Πολυτεχνείου της Λωζάνης μυεί τους φοιτητές του στις αρχές και μεθόδους της ψηφιακής επεξεργασίας και φιλοδοξεί να συνδέσει το παρελθόν ως πηγή άντλησης πληροφοριών με το μέλλον – τις νέες αντιλήψεις και τεχνικές. Το εργαστήριο ασχολείται ιδιαίτερα με την εύρεση βέλτιστων πρακτικών ψηφιοποίησης μεγάλου όγκου υλικού, την παρουσίαση του παρελθοντικού αστικού τοπίου μέσα από ειδικούς χάρτες και διαγράμματα, αλλά και τηνεύρεση νέων τρόπων προβολής υλικού στα μουσεία. Παράλληλα, διερευνά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη των φυσικών γλωσσών, και τη θέση της στο μέλλον των βιβλιοθηκών και των βιβλίων.

dwEfkq1shmrwo

Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, το Digital Scholarship Lab του Πανεπιστημίου Richmond αναπτύσσει μια σειρά από καινοτόμα projects που συνδυάζουν την πλούσια θεματολογία των ανθρωπιστικών επιστημών με τις νέες τεχνολογίες και μέσα. Η ψηφιακή έκδοση του Άτλαντα Ιστορικής Γεωγραφίας των ΗΠΑ, μιας ιστορικής έκδοσης του 1932 που περιλαμβάνει γύρω στους 700 χάρτες, το εκπαιδευτικό εργαλείο History Engine, αλλά και μια σειρά από project που φωτίζουν και αναπαριστούν με ψηφιακά εργαλεία διαφορετικές πτυχές του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου.

dexHahO1shmrwo

Το DIGHUMLAB αποτελεί ένα εθνικό δίκτυο ψηφιακής υποδομής που απαρτίζεται από πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες της Δανίας. Στόχος του δικτύου είναι η διεύρυνση της πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους, η ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων και η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και η διάχυση της γνώσης και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Digital Humanities, τόσο στη Δανία όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τι λέτε, πάμε στο εργαστήριο;

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.