Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_12 | DARIAH_GR kickoff

9coemgaA1shmrwo

Ενόψει της εναρκτήριας εκδήλωσης του προγράμματος DARIAH-GR στις 7 και 8 Απριλίου, στο σημερινό DH t®ip θα γνωρίσουμε τους κύριους ομιλητές και τα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν.

Η  ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή DARIAH-EU,  της οποίας  η Ελλάδα έγινε πρόσφατα το ενδέκατο ιδρυτικό μέλος,  εκπροσωπείται στην εναρκτήρια εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών από τον Διευθυντή του DARIAH-EU Laurent Romary και τη Γενική Γραμματέα του Sally Chambers. Το DARIAH-EU αποτελεί ένα δίκτυο ανθρώπων, πληροφορίας και εργαλείων και μεθοδολογιών που στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας που αφορούν στην έρευνα, στον πειραματισμό και στην ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

cosptqI1shmrwo

O Franco Niccolucci, επικεφαλής του Vast Lab, ενός εργαστηρίου που υπάγεται στο Polo Universitario “Città di Prato”, και το οποίο εξειδικεύεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης και προβολής δεδομένων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ενθαρρύνει παράλληλα τη διάχυση της ψηφιακής πολιτισμικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό. Στα πλαίσια πανευρωπαϊκών συμπράξεων όπως το Ariadne το Creative ch και το Epoch, το εργαστήριο δημιουργεί και διανείμει τεχνολογίες και πρότυπα σχετικά με την ψηφιοποίηση και τη δημιουργία εύχρηστων βάσεων δεδομένων και περιεκτικών ψηφιακών θησαυρών.

cq9fRoo1shmrwo

O Haim Gertner, υπεύθυνος αρχείων του Yad Vashem, του μεγαλύτερου ιδρύματος για τη μελέτη του Ολοκαυτώματος, το οποίο διατηρεί μουσεία, μόνιμες εκθέσεις και το πιο ενημερωμένο ψηφιακό αποθετήριο σχετικά με την ιστορία και τις εκφάνσεις του Ολοκαυτώματος. Παρέχοντας στους ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό ψηφιοποιημένες συλλογές με φωτογραφίες, κινηματογραφικό υλικό, έγγραφα, ειδικά προγράμματα και άλλες πηγές, το Yad Vashem αποτελεί ένα κόμβο σύνδεσης των μελετητών της σύγχρονης ιστορίας των Εβραίων.

qx2K5k1shmrwo

O Seamus Ross, κοσμήτορας του Faculty of Ιnformation στο πανεπιστήμιο του Toronto, ενός από τα πρωτοπόρα ακαδημαϊκά τμήματα που ασχολούνται με τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας. Υπό την ομπρέλα του iSchool, λειτουργούν  μια σειρά από τμήματα, όπως το The Coach House Institute, Knowledge Media Design Institute και  Digital Curation Institute, που ενθαρρύνουν τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συμμετοχή ενδιαφερομένων από όλους τους τομείς της παραγωγής, διάχυσης και διαχείρισης υλικού σχετικά με τις τεχνολογίες της γνώσης.

Σας περιμένουμε!

Καλό Σαββατοκύριακο,

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments are closed.