Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Το Νήμα είναι μια πρωτοβουλία των μελών του δικτύου ΔΥΑΣ, που συναντήθηκαν αρχικά μέσα από το πρόγραμμα DARIAH-GR “Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες”.
Στην πολυσυλλεκτική αυτή κοινότητα συμμετέχουν ερευνητές από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών, με κοινό ενδιαφέρον τη συνάντηση της ψηφιακής τεχνολογίας με τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

(Visited 72 times, 1 visits today)