Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Η ιστορία σου είναι ιστορία της πόλης σου: Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας

Στις 28-1-2019, στο Κέντρο Τύπου ΥΨΗΠΤΕ (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης) στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των θεματικών αξόνων που άπτονται του μαθητικού διαγωνισμού οπτικοακουστικής ψηφιακής δημιουργίας Η ιστορία σου είναι ιστορία της πόλης σου, τον οποίο προκήρυξε η Εκπαιδευτική Τηλεόραση, το Υπουργείο Παιδείας, το Τμήμα Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Οι ανακοινώσεις αφορούσαν: τον ψηφιακό γραμματισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή κινηματογραφική παιδεία), την αξιοποίηση των παραπάνω στη δημιουργία πρωτότυπων ψηφιακών εργασιών-προσεγγίσεων για την τοπική ιστορία εκ μέρους των μαθητών, και τις πρωτοβουλίες των φορέων που κατέχουν ιστορικές συλλογές και αρχειακό υλικό στην κατεύθυνση της ανοιχτής πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο τους υλικό και της αξιοποίησής του σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Συμμετείχαν με ανακοινώσεις εκπρόσωποι από όλους τους φορείς συνδιοργάνωσης του διαγωνισμού, αλλά και από φορείς όπως η ΕΡΤ, τα ΓΑΚ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ.

Σκοπός της παρουσίας μας στην ημερίδα ήταν να ενημερωθούμε για μία δράση που, ως προς τον ψηφιακό της χαρακτήρα και την έμφαση σε ζητήματα ιστορίας, άπτεται των στόχων της «Απολλωνίδας», να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και να τους παρουσιάσουμε τις δράσεις και τους στόχους της «Απολλωνίδας», ιδιαίτερα μάλιστα την «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τη Δεκαετία του 1940», ανάμεσα στους στόχους της οποίας είναι να προωθήσει με συγκροτημένο τρόπο την αξιοποίηση ψηφιοποιημένων ιστορικών τεκμηρίων στην εκπαιδευτική πράξη.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Γιώργος Τζεδόπουλος & Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, Συνεργάτες της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 14 times, 1 visits today)

Comments are closed.