Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DARIAH-RE

Screen

Το blog του VCC2 αποτέλεσε μία ιδέα της Susan Schreibman και ξεκίνησε τον Απρίλη του 2014 να υλοποιείται από τους: Susan Schreibman, Emma Clarke, Θανάση Καρασίμο, Άννα-Μαρία Σιχάνη και Αγιάτη Μπενάρδου. Ήδη από το όνομα του blog (DARIAHRE) διαφαίνεται ο χαρακτήρας του, καθώς το RE εκτός από τα χαρακτηριστικά της έρευνας (Research) και εκπαίδευσης (Education), εκφράζει τη συνεχώς ανήσυχη και αναθεωρητική διάθεσή του (REthinking, REmapping etc.). Στόχος του ιστολογίου είναι να προβάλει και να αναδείξει τις δραστηριότητες του VCC2 αλλά και αυτές των εθνικών δικτύων που άπτονται της θεματικής του.

Η διάρθρωση του blog ακολουθεί τις παρακάτω θεματικές ενότητες (tasks). Η πρώτη ενότητα: Community Engagement, σκοπό έχει την ενθάρρυνση και υποστήριξη ερευνητών, που χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογίες στην έρευνά τους, να έρθουν σε επαφή για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Η ενότητα: Training and Education Programme που στοχεύει στην εκπαίδευση των ερευνητών πάνω σε μεθόδους, εργαλεία και επιστημονικές προσεγγίσεις που χρειάζονται για να ενταχθεί το ερευνητικό τους έργο με τον καλύτερο τρόπο στο ψηφιακό περιβάλλον. Και το τρίτο task: Understanding Research Practices στο οποίο σε συνεργασία με το NeDiMAH γίνεται προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι συνεχείς αλλαγές στις ερευνητικές πρακτικές στο τοπίο των ψηφιακών υποδομών. Πηγές θεματολογίας αποτελούν τα εθνικά δίκτυα και αντίστοιχα τα τοπικά blog, όπως το Νημα. Επιπλέον στο DARIAH-RE παρέχονται πληροφορίες για επερχόμενες εκδηλώσεις και ιστοσελίδες από τη DH επικαιρότητα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος, DARIAH-GR , ερευνητική ομάδα Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments are closed.