Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_70 | Μία “πύλη” στις Οθωμανικές Σπουδές

https://www.digitalottomanstudies.com/

Η ανάγκη των ερευνητών την τελευταία δεκαετία για την ενσωμάτωση των Οθωμανικών Σπουδών με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες οδήγησε, στις αρχές του 2021, στη δημιουργία της πλατφόρμας Digital Ottoman Studies (DOS). Η νέα αυτή πλατφόρμα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών μέσω του σχεδιασμού ενός κόμβου για ψηφιακά projects, εργαλεία, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις στο πεδίο των Οθωμανικών και Τουρκικών Σπουδών. Δημιουργός και συντονίστρια της πλατφόρμας είναι η Fatma Aladağ, υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Leipzig, ενώ διευθυντικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου έχει ο Yunus Uğur, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Marmara στην Κωνσταντινούπολη. Την ευθύνη τακτικής ενημέρωσης και εμπλουτισμού της DOS  έχουν αναλάβει τα μέλη της συντακτικής ομάδας.

https://transkribus.eu/lite/

Η ευέλικτη αυτή πλατφόρμα διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον και προσφέρει στους ερευνητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της ψηφιακής οθωμανικής κληρονομίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από της ενότητες του portal δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες σε αρχεία, χειρόγραφα, χάρτες, συλλογές φωτογραφιών, βάσεις δεδομένων, λεξικά, βιβλία, άρθρα κ.α. Οι επισκέπτες της πλατφόρμας μπορούν, επίσης, να μοιραστούν τα projects και τις δημοσιεύσεις τους μέσω της πρακτικής του crowdsourcing.

http://www.istanbulurbandatabase.com

Ένα πολύ ενδιαφέρον project που παρουσιάζεται στην DOS, είναι η αυτοματοποιημένη μεταγραφή περιοδικών του τέλους του 19ου – αρχών του 20ου αιώνα τα οποία έχουν γραφτεί στο οθωμανικό τουρκικό αλφάβητο (αραβικό) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Transkribus. Η σημασία αυτής της προσπάθειας είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι τα κείμενα που είναι γραμμένα σε αυτή τη γλώσσα έχουν αποκλεισθεί από την ψηφιοποίηση των σωμάτων κειμένων του τέλους του 20ου αιώνα που έλαβε χώρα σε πολλές λατινικές γλώσσες. Αυτός ο αποκλεισμός έχει δύο βασικούς λόγους: τις τεχνικές προκλήσεις του OCR για τις αραβικές γλώσσες γραφής και την ταχεία εγκατάλειψη αυτής της γραφής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της οθωμανικής τουρκικής γλώσσας, η επεξεργασία συλλογών περιοδικών με ψηφιακά εργαλεία απαιτεί εκπαίδευση μοντέλων HTR (Handwritten Text Recognition) για τη δημιουργία μεταγραφών στο λατινικό σύστημα γραφής των σύγχρονων αναγνωστών της Τουρκικής γλώσσας και όχι, όπως ίσως περιμένουν ορισμένοι, σε κείμενο αραβικής γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Γίνεται αντιληπτό ότι οι προκλήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι τεράστιες. 

https://www.digitalottomanstudies.com

Μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα φιλοξενείται η Ιstanbul Urban Database (IUDB) πρόκειται για μία διαδραστική εφαρμογή που απευθείνεται τόσο σε ερευνητές όσο και στο ευρύ κοινό. Το IUDB συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα ιστορικών δεδομένων και είναι ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό αρχείο της αστικής ιστορίας της Κωνσταντινούπολης. Το projectστοχεύει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της αρχιτεκτονικής και αστικής κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης σε μια πλατφόρμα πολυμέσων ανοιχτής πρόσβασης. Η εφαρμογή προσφέρει στους χρήστες ένα σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη ιστορικών αφηγήσεων, ώστε να αποκαλύψουν άγνωστες πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές της ιστορίας και τελικά να γίνουν μέρος αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας συνεισφέροντας σε αυτήν με πολλές μορφές. Ενσωματώνοντας την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, το IUDBδιερευνά πώς τα αναδυόμενα ψηφιακά εργαλεία προωθούν τον τομέα της ιστορίας και της αστικής έρευνας.

https://www.digitalottomanstudies.com

Σκοπός της DOS είναι η δημιουργία μιας «γέφυρας» μεταξύ ερευνητών και φορέων από διαφορετικές χώρες για μελέτες και μελλοντικές συνεργασίες στο πεδίο των ψηφιακών οθωμανικών και τουρκικών σπουδών.


Πηγές:
https://www.digitalottomanstudies.com
https://arxiv.org/abs/2011.01139
http://www.istanbulurbandatabase.com

Συγγραφή: Αναστασία Φαλιέρου | Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος
Επιμέλεια: Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος

Comments are closed.