Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

OpenMethods: ένα metablog για μεθόδους και εργαλεία των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών

OpenMethods

Μια νέα πρωτοβουλία του DARIAH-EU.

Στις ανθρωπιστικές επιστήμες οι ψηφιακές μέθοδοι και τα εργαλεία ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή ερευνητική διαδικασία. Συνακόλουθα, οι συζητήσεις γύρω από πρακτικά θέματα, περιγραφές επιστημονικών επιτευγμάτων που οφείλονται σε τεχνικές της ψηφιακής τεχνολογίας, και γύρω από θεωρητικούς προβληματισμούς αποτελούν όλο και περισσότερο αντικείμενο της επιστημονικής επικοινωνίας.
Παράγεται πλέον και διατίθεται στο διαδίκτυο τεράστιος όγκος υλικού (άρθρα, δημοσιεύσεις ιστολογίου, εκθέσεις ειδικών κλπ.) στον τομέα των ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών (DH). Προκύπτει επομένως άμεση ανάγκη για την προβολή, μέσα από μία εξειδικευμένη πλατφόρμα, αυτού του ιδιαίτερα πολύτιμου πολυγλωσσικού και πολυεπιστημονικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης, περιεχομένου που, τουλάχιστον από την ευρωπαϊκή κυρίως σκοπιά, δεν αναδεικνύεται επαρκώς. Η νέα πρωτοβουλία του DARIAH-EU, το OpenMethods* απαντά  σε αυτήν την ανάγκη με μια καινοτόμο προσέγγιση τύπου “metablog”.

Η “metablog προσέγγιση” του OpenMethods σημαίνει πρακτικά ότι ορισμένοι εμπειρογνώμονες/επιμελητές, ως μέλη της Εκδοτικής Ομάδας του OpenMethods, επιλέγουν ήδη δημοσιευμένο περιεχόμενο που προτείνουν εθελοντές της κοινότητας και υλικό που οι ίδιοι επιλέγουν για προβολή στο metablog του OpenMethods. Θέματα ενδιαφέροντος είναι περιγραφές μεθόδων και εργαλείων, κριτική εργαλείων και μεθόδων, καθώς και πρακτικές και θεωρητικές συζητήσεις σχετικά με το πώς και γιατί η ανθρωπιστική έρευνα διεξάγεται ψηφιακά και πώς η αυξανόμενη επιρροή των ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων αλλάζει τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις επιστημονικές πρακτικές στην έρευνα των ανθρωπιστικών επιστημών.
Οι επιμελητές επιλέγουν, επιμελούνται και κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο που προτείνουν οι εθελοντές της κοινότητας χρησιμοποιώντας την ταξινομία TaDiRAH. Επίσης διεξάγουν έλεγχο ποιότητας προκειμένου να καταστήσουν πιο εύκολο τον εντοπισμό ενδιαφερόντων υψηλής ποιότητας πόρων εντός του metablog “OpenMethods“. Η συλλογή και η επιμέλεια πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα DH συμβάλλει στη μεταφορά της γνώσης και επιταχύνει την ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας.

Θέλεις να συμβάλεις στην προσπάθεια ως εθελοντής επιμελητής και να προτείνεις περιεχόμενο για το OpenMethods; Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ειδικός στα DH. Αρκεί μόνο να αποδείξεις την ενασχόλησή σου με κάποια από τα σχετικά πεδία. Γίνονται δεκτοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Ως εθελοντής επιμελητής έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις ένα ευρύ φάσμα υλικού που παράγεται στον τομέα των μεθόδων και εργαλείων των DH. Το OpenMethods ενδιαφέρεται για αξιόλογο πολυγλωσσικό και πολυεπιστημονικό περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης.
Οι εθελοντές εγγράφονται για κυλιόμενη περίοδο μιας εβδομάδας (Δευτέρα- Κυριακή) και αναμένεται να αφιερώνουν εργασία μιας ώρας την ημέρα. Το περιεχόμενο που προτείνουν ελέγχεται από την εκδοτική ομάδα πριν από τη δημοσίευσή του στο metablog.

* Το metablog του OpenMethods χρησιμοποιεί το εργαλείο PressForward πάνω στο λογισμικό WordPress. Το PressForward έχει αναπτυχθεί από το Roy Rosenzweig Center for History and New Media (RRCHNM) για το Digital Humanities Now.

Ελένη Κατσιαδάκη, Ομότιμη Ερευνήτρια, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 39 times, 1 visits today)

Comments are closed.