Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αναπαραστάσεις της παράκτιας ζώνης της Κύπρου

Στις 10 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εκδήλωση παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος «Αναπαραστάσεις της παράκτιας ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις», που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Χρίστο Χαλκιά, και με τη χρηματοδότηση και συνεργασία του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων οπτικής αναπαράστασης σχετικά με την Κύπρο για τον σχεδιασμό ενός συστήματος πλοήγησης στον χώρο και αντιπαραβολής του με τη σημερινή πραγματικότητα. Το σύστημα αυτό, Αναπαραστάσεις της Κύπρου, έχει πάρει τη μορφή μιας διαδικτυακής εφαρμογής ελεύθερης πρόσβασης η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού μέσω της παροχής νέου υλικού ή ερμηνειών σχετικά με τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, διεπιστημονικής σημασίας έργο που ενσωματώνει τις διαδραστικές, τεκμηριωτικές και συμμετοχικές προδιαγραφές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Γιώργος Τζεδόπουλος, Συνεργάτης Ακαδημίας Αθηνών

Comments are closed.