Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μνήμη, μαρτυρία και η ψηφιακή προσέγγιση της ιστορίας: το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα»

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) επιστημονική διημερίδα με τίτλο Μνήμη, μαρτυρία και η ψηφιακή προσέγγιση της ιστορίας: το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα». Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε το οπτικοακουστικό αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα», το οποίο συγκροτήθηκε από το Freie Universität του Βερολίνου και το ΕΚΠΑ, και είναι ελεύθερα προσβάσιμο στη διεύθυνση http://www.occupation-memories.org.

Το αρχείο, που επιζητεί να παρουσιάσει σφαιρικά την εμπειρία της Κατοχής και να συμβάλει στην έρευνα, τη γνώση και τη δημόσια μνήμη σχετικά με τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου, περιλαμβάνει περίπου 100 συνεντεύξεις με μάρτυρες της εποχής, που πλαισιώνονται από λέξεις-κλειδιά, ιστορικές πληροφορίες, φωτογραφίες, βιογραφικά, περιλήψεις και επιπρόσθετο υλικό. Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Χάγκεν Φλάισερ. Η παρουσίαση του αρχείου και της μεθοδολογίας του αποτέλεσε το έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με τη συνάντηση της προφορικής ιστορίας με τα ψηφιακά μέσα οργάνωσης, παρουσίασης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, όπως και σχετικά με την ίδια την ψηφιακή ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν σφαιρικά οι σχέσεις της μαρτυρίας, της μνήμης και την ιστορίας στην ψηφιακή εποχή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και ερευνητικές προσεγγίσεις.

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της διημερίδας θα αξιοποιηθούν στη μελέτη εφαρμογής «Δημιουργία θεματικής πλατφόρμας ψηφιοποιημένων πηγών και τεκμηρίων για τη Δεκαετία του 1940» του προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία».

Επισκεφτείτε την πύλη DARIAH-GR/ΔΥΑΣ για περισσότερες πληροφορίες.

Γιώργος Τζεδόπουλος & Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, Συνεργάτες της Ακαδημίας Αθηνών

Comments are closed.