Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_19 | Re-shaping digital collections

u5vECqv1shmrwo

Τι διαστάσεις αποκτά ένα κείμενο, η έννοια της ανάγνωσης ή μια βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον; Πώς αυτές οι τόσο παλιές και τόσο ασφαλείς πολιτισμικές σταθερές  μεταβάλλονται με τη χρήση υπολογιστικών μέσων και μεθόδων; Στο πλαίσιο του “ψηφιακού παραδείγματος”, όλο και περισσότεροι επιστήμονες και ερευνητές πειραματίζονται με νέους τρόπους ανάγνωσης και εμπλουτισμού κειμένων, αλλά κυρίως αποθήκευσης, πρόσβασης και διαχείρισής τους.

yll21shmrwo

To Thesaurus Linguae Graecae (TLG), ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια  αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια συγκρότησης ενός μεγάλου ψηφιακού corpus που περιλαμβάνει κείμενα από τον Όμηρο μέχρι το 1453 μ.Χ. Ξεκίνησε το 1972 ως συλλογή μαγνητικών ταινιών και σήμερα περιέχει στην online μορφή του περισσότερα από 12000 έργα και 4000 συγγραφείς. Το ΤLG εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες πηγές, αναπτύσσοντας παράλληλα εξελιγμένες λειτουργίες και εφαρμογές. Μία συνοπτική έκδοση του θησαυρού (Abridged TLG) είναι διαθέσιμη δωρεάν για το κοινό

N1shmrwo

Το University of Oxford Text Archive, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποθετήρια ψηφιακών κειμένων. Το Oxford Text Archive (OTA) έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει και καταλογογραφήσει χιλιάδες ηλεκτρονικά κείμενα σε 25 γλώσσες, τα οποία παρέχει ελεύθερα στην ερευνητική κοινότητα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πηγές διαφόρων θεματικών και χρονικών περιόδων, διαθέσιμες σε διάφορες μορφές (XML, HTML, κτλ). Παράλληλα, το ΟΤΑ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις καλές πρακτικές για τη δημιουργία αλλά και  τη χρήση των ψηφιακών κειμενικών πηγών.

uda95fv1shmrwo

Το πρόγραμμα Project Gutenberg ξεκίνησε το 1971 από τον οραματιστή Michael Hart, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο ηλεκτρονικών κειμένων με απλό κι ευέλικτο τρόπο. Περιλαμβάνοντας κείμενα από τη Βίβλο μέχρι τον Σαίξπηρ και από σπάνιες παλιές εκδόσεις μέχρι λεξικά, το Project Gutenberg είναι σήμερα πολλά παραπάνω από μια μεγάλη συλλογή ηλεκτρονικών κειμένων και βιβλίων: έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική κι ενεργή κοινότητα, εμπλουτίζει τις συλλογές του με οπτικοακουστικό υλικό, και συστήνει νέους τρόπους δημοσίευσης πρωτότυπων έργων.

Το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσετε είναι ένα κλικ μακριά!

Η ομάδα DARIAH-ATTIKH της Ακαδημίας Αθηνών

Comments are closed.