Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

H Ακαδημία Αθηνών μετέχει στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή PARTHENOS

Parthenos-project

Το όνομα PARTHENOS σημαίνει «Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies». Το ακρωνύμιό του είναι εμπνευσμένο από το όνομα της Αθηνάς Παρθένου, της ελληνικής θεάς της σοφίας, της έμπνευσης και του πολιτισμού.
Στόχος του έργου PARTHENOS είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό οικοσύστημα για την υποστήριξητης έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω ευφυϊών και καινοτόμων εργαλείων, και να διευκολύνει τους ερευνητές στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων.
Η κοινοπραξία των φορέων που μετέχουν στο έργο, με επικεφαλής το PIN Scrl, δηλαδή τις Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας στην Ιταλία, αποτελείται από δεκαπέντε εταίρους από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει τις δύο ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (DARIAH) και τη γλωσσολογία (CLARIN).
Οι εταίροι της ερευνητικής υποδομής PARTHENOS θα συνεργαστούν στενά σε όλες τις πτυχές του έργου, δηλαδή της τεχνολογικής ανάπτυξης, της τυποποίησης και της χάραξης πολιτικής, καθώς και σε δραστηριότητες διάδοσης που θα απευθύνονται στις διάφορες ερευνητικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε βάθος έρευνες και άλλες ερευνητικές μέθοδοι, όπως συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, και ειδικές ομάδες εργασίας έχουν ήδη διεξαχθεί σε πολλούς από τους κλάδους που καλύπτονται από το PARTHENOS προκειμένου να εντοπισθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ερευνητών που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς.
Ως εκ τούτου, το πρώτο βήμα θα είναι να συγκεντρωθεί αυτή η έρευνα, ώστε να προσδιοριστούν οι κοινές απαιτήσεις και τα θέματα. Μπορεί επίσης να υπάρξουν κάποια κενά που θα απαιτήσουν κάποια πρωτογενή έρευνα από το PARTHENOS με τη χρήση κάποιων από τις προαναφερθείσες μεθόδους. Παράλληλα με αυτό, οι εταίροι θα συνεργαστούν σε κοινές πολιτικές και στρατηγικές εφαρμογής για τη διαχείριση των δεδομένων, τη διασφάλιση της ποιότητας των ψηφιακών αποθετηρίων, δεδομένων και τα μεταδεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα Ανοικτά Δεδομένα και την Ανοικτή Πρόσβαση.
Μία δράση καλύπτει το συγκεκριμένο τομέα της τυποποίησης στους τομείς της τεκμηρίωσης των πρωτογενών δεδομένων και των πηγών, των πόρων αναφοράς και των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων.
Μια άλλη καλύπτει τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας και της σημασιολογίας και περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός κοινού σημασιολογικού πλαισίου, την ενσωμάτωση πολύγλωσσων πόρων αναφοράς και το σχεδιασμό της ανακάλυψης πόρων.
Όλη αυτή η εργασία βάσης θα τροφοδοτήσει και θα καθορίσει την τεχνική ανάπτυξη των εργαλείων και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ερευνητικής υποδομής που θα υπηρετεί όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Τέλος, θα προσφερθεί η κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη,  και θα παρέχονται  οδηγοί βέλτιστων πρακτικών και τεκμηρίωσης που θα επιτρέψουν στους ερευνητές να αξιοποιήσουν το PARTHENOS με τον καλύτερο τρόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.parthenos-project.eu

Ελένη Βερναρδάκη, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών.

Comments are closed.