Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

DH t(r)ip της Παρασκευής_26 Ερευνητικές κοινότητες ψηφιακών ενδιαφερόντων

22eb0345-23f2-4e46-889c-1b3199e2b741Με ποιον τρόπο επαγγελματίες από τον χώρο των ανθρωπιστικὠν σπουδών επικοινωνούν τους πειραματισμούς και τις ιδέες τους γύρω από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην ερευνητική τους πρακτική; Εδώ και αρκετά χρόνια, επιστήμονες που χρησιμοποιούν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στα ερευνητικά τους πεδία έχουν συγκροτήσει δυναμικές διαδικτυακές κοινότητες που προωθούν κι ενισχύουν τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

64bb3d1d-eec9-4142-bece-f7094c7f3f53

Γυρνώντας λίγα χρόνια πίσω, το 1988, σε μια περίοδο που για τους περισσότερους ερευνητές η χρήση υπολογιστών ήταν απλά μια μελλοντική προοπτική, μια μικρή ομάδα προσανατολισμένη στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες αναπτύσσει σταθερή επικοινωνία, ανταλάσσοντας πληροφορίες, ερωτήσεις και ανακοινώσεις: ετσι δημιουργείται η διαδικτυακή πλατφόρμα διαλόγου dhHumanist. Με τον κύκλο των συμμετεχόντων και τη θεματολογία να διευρύνονται συνεχώς, το Ηumanist εξελίχθηκε σε ένα συνθετο δίκτυο, το οποίο όχι μόνο φιλοξενεί τα μηνύματα των μελών του, αλλά προωθεί συστηματικά την ανάπτυξη μιας οργανωμένης κοινότητας DH. Με την υποστήριξη κορυφαίων οργανισμών του κλάδου, όπως οι Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) και Office for Humanities Communication (OHC) και υπό την εποπτεία του WIllard McCarthy, το Ηumanist λειτουργεί σήμερα ως φόρουμ αναστοχασμού και κριτικής προσέγγισης του γνωστικού παραδείγματος των DH.

7728bacb-928b-40f6-a1e2-a0c587f62170

Το Digital Classicist αποτελεί μία κοινότητα ερευνητών και φοιτητών από τον χώρο των κλασσικών σπουδών με ενδιαφέροντα προσανατολισμένα προς τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών. Ξεκινώντας ως διαδικτυακός χώρος συζήτησης, συνεργασίας και επικοινωνίας, πλέον οργανώνεισεμινάρια στο Λονδίνο, τη Γερμανίακαι σύντομα στην Βοστόνη.  Το φόρουμ Stoa blog που φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκιαποτελεί τον βασικό πόλο πληροφόρησης και συζητήσεων γύρω από θέματα ψηφιακών εφαρμογών στις κλασικές σπουδές, ειδικά εστιασμένα στα web standards και open access/open sourceεκδόσεις. Το DC διαθέτει ακόμη wikiγεμάτο με εργαλεία για τη διαχείριση δεδομένων και παράρτημα FΑQ για τεχνικά θέματα.
Αντίστοιχη πρωτοβουλία αποτελεί τοDigital Medivalist, μια κοινότητα για ερευνητές της μεσαιωνικής λογοτεχνίας και ιστορίας που εργάζονται πάνω σε ψηφιακές εφαρμογές. Το DM εκδίδει ψηφιακό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης, στηρίζει συνεδρίες διασκέψεων, και διαχειρίζεται ένα email discussion listγια άμεση επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών.

a4548d5b-bc79-4255-ae63-6786694aed73

Το Μediacommons είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία ερευνητών και επαγγελματιών στο σταυροδρόμι του χώρου των εκδόσεων και των media. Λειτουργώντας υπό την αιγίδα τουInstitute for the Future of the Book, υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και δημοσίευσης υλικού, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στα μέλη του όχι μόνο να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της εκδοτικής δραστηριότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. Μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως τα In Media Res,MediaCommons Press και The New Everyday, το Mediacommons προωθεί τη συνεργασία συγγραφέων, εκδοτών και αναγνωστών και την τολμηρά πειραματική έρευνα γύρω από νέα, ψηφιακά μοντέλα εκδοτικής δραστηριότητας και δημοσίευσης.

H t(r)ip team της ερευνητικής ομάδας Ακαδημίας Αθηνών DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ:
Διδώ -Δανάη Γεωργούλα, Άννα Μαρία Σιχάνη, Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλο, Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος

(Visited 32 times, 1 visits today)

Comments are closed.