Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Standardization Survival Kit (SSK)

Υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί να με οδηγήσει μέσα από υπάρχοντα παραδείγματα, στην υιοθέτηση της πιο ενδεδειγμένης ροής εργασίας και των κατάλληλων εργαλείων, έτσι ώστε το ερευνητικό μου έργο να είναι προσβάσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό των ερευνητών έρχεται να καλύψει το Standardization Survival Kit (SSK) ένα ανοιχτό εργαλείο που υποστηρίζει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και στις Τέχνες σε ψηφιακό περιβάλλον, παρέχοντας πρόσβαση σε πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές κατά τρόπο ουσιαστικό με τη χρησιμοποίηση ερευνητικών σεναρίων που καλύπτουν όλους τους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως φιλολογία, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, αρχαιολογία κ.ά.

Ένα ερευνητικό σενάριο είναι μια (ψηφιακή) ροή εργασίας που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και μπορεί να εφαρμοστεί επανειλημμένα σε ένα έργο για την απόκτηση υλικού ή γνώσης ενόψει μιας ερευνητικής ερώτησης καθώς ενσωματώνουν πόρους με πληροφορίες χρησιμοποιώντας σχετικά παραδείγματα με τυποποιημένες διαδικασίες και μεθόδους. Αυτά τα σενάρια βρίσκονται στο επίκεντρο του SSK. Μπορούν να θεωρηθούν ως μια ζωντανή μνήμη που περιέχει τις βέλτιστες ερευνητικές πρακτικές σε μια δεδομένη θεματική περιοχή και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα με εύκολο τρόπο μέσα από ένα διαδικτυακό περιβάλλον και να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα από άλλους ερευνητές. Οι χρήστες του εργαλείου SSK μπορούν να προσαρμόσουν υπάρχοντα σενάρια ή να δημοσιεύσουν νέα.

Δείτε το σχετικό βίντεο στο youtube «… it could be more one step for the researcher, but a giant leap for the Humanities!»

Ελένη Βερναρδάκη, Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 47 times, 1 visits today)

Comments are closed.